618x346 ДКЕВР, БЕХ или Риск Инженеринг  са виновни за продължаващите плащания по прекъснатия проект АЕЦ Белене? В медиите изплува името Богомил Манчев след показна акция на ДАНС с арести и изземване на документация. Пи Ар акция, опит за смяна на икономически интереси или лични вражди? Няма значение с оглед на това, че точно за една седмица всичко утихна. В България всяко чудо е за три дни.

В крайна сметка няма да се стигне до лицата облагодетелствани от източването на пари след спиране на проекта. Няма да се стигне и до виновни фирми, защото консултантските компании са с изрядна документация. В такива схеми, виновни няма. Ще се прехвърля и вменява вина от ДЕКВР към БЕХ и Министерството на Икономиката енергетиката и туризма, както и в обратен ред. Ще се подхвърлят имена, но няма да се стигне до нищо конкретно.

Ние от Глас Народен достигнахме до следния елементарен извод на база

РЕШЕНИЕ на Министерски съвет за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“ от 29.03.2013 г. публикувано на сайта на НС.

РЕШЕНИЕ

за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България,като се основава на суверенното си право да гарантира енергийната сигурност и независимост на страната, като изхожда от убедеността си, че българската ядрена енергетика може да отговори на високите стандарти за ядрена безопасност единствено с най-модерните технологии, като споделя опасенията от сеизмичен риск на площадката в Белене особено след ядрената катастрофа във Фукушима,

като преценява за невъзможно републиканският бюджет или българските държавни електроцентрали да финансират или изплащат кредити за проект с недоказана икономическа ефективност, като потвърждава стратегическия приоритет на страната за енергийна ефективност пред насърчаването на производството и консумацията на електроенергия

и като съобрази, че на 28.03.2012 г. Министерският съвет на Република България взе решение, с което отмени решения на Министерския съвет: по т. 57 от Протокол 17 от 29.04.2004 г., Решение на Министерския съвет № 259 от 2005 г. за определяне на енергиен обект „Ядрена централа на площадка „Белене“ като обект с национално значение и Решение на Министерския съвет № 260 от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“

РЕШИ:

1. Подкрепя действията на Министерския съвет на Република България за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“.

2. За рационално използване на изградената материална и производствена база на площадка „АЕЦ „Белене“ препоръчва на правителството да проучи технико-икономическите условия за изграждане в следващите години на парогазова централа на площадката на АЕЦ „Белене“, която да функционира на пазарен принцип.

3. Възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да извърши необходимото за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, като се използва платеното от Република България оборудване.

4. Задължава министъра на икономиката, енергетиката и туризма периодично да информира Народното събрание за действията по т. 2 и 3, както и за преодоляване на последиците от прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 29 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

От решението е видно, че:

т.4. Задължава министъра на икономиката, енергетиката и туризма периодично да информира Народното събрание за действията по т. 2 и 3, както и за преодоляване на последиците от прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“.

По това време министър е Делян Добрев.

Това автоматично го прави лицето, от което трябва да започне разследването по източване на средства по АЕЦ Белене, след като е задължен да „преодолее последиците от прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка Белене.”

От вчера стана ясно, че сегашното правителство е избрало без конкурс американската  компания Уестингхаус за строеж  на 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй. Обяснението е, че те имали най-добрата технология за това откъм безопасност – АР 1000, и че било практика да се избира без конкурс:

1. Изборът без конкурс не е практика, г-н министър, това е знак за задкулисни сделки и комисионни.

2. Кое прави надежден АР 1000, след като още няма нито един подобен реактор в ЕС?

3.  Какви са параметрите? Сроковете, цените, оборудването?

4.  Не е ли редно първо да попитаме експертите, чия е най-добрата технология за изграждане на атомни реактори –  руска или американска?

5. Не е ли редно да попитате първо българските граждани какво мислят по въпроса с референдум, но не с двусмислен въпрос?

Всъщност още през август 2012 година, бившият министър на икономиката Делян Добрев е подписал договор за предпроектно проучване с „Уестингхаус“ относно изграждането на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Компанията е била избрана заради най-добрата оферта. Тя е поискала 999 500 евро, като цената е била намалена с 16% спрямо първоначално предложената. Крайният срок за извършване на технико-икономическия анализ е бил март 2013 г.

Като изхвърлим на страна празните приказки и Пи Ар за народа, това означавали, че този договор е валиден, изпълнен и това е естественото му продължение?

Всъщност, Дами и Господа, проблемът е, че никой няма намерение да строи ядрена мощност. Има намерение за присвояване, по народному – кражба. „За” или „против” ядрена енергетика в случая имат еднакво значение. По-скоро липса на такова, защото няма и кой да построи АЕЦ в България. Отказахме на “Атомстойекспорт”, които изградиха до кота 12 ( до купол) АЕЦ Белене, след което всичко се бутна, наряза, разпродаде, барабар с оборудването.  “Атомстройекспорт” съдят НЕК. Французите нямат изгода да притежаваме АЕЦ, за да купуваме от тях, затова и няма да ни помогнат.

До 10 години ТЕЦ-овете ни ще бъдат нерентабилни с оглед цената на произведените вредни емисии СО2 и най-вероятно е да бъдат закрити.

След 5 и съответно 7 години, 5–ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй  ще бъдат изведени от употреба.

Ще зависим от ВЕИ?!

Цената за мегават час е 40 лв. от АЕЦ Козлодуй,

от ТЕЦ – около 80 лв.

от ВЕИ –средно  600 лв.

Централно Диспечерско Управление към ЕСО  е мозъкът и управлението на енергийната система. Управляват товарния график. Трябва да предвидят и изчислят до плюс/минус 5 % нужните мощности на ефективна работа на енергийната система. ВЕИ не подават постоянни мощности, а и не могат да се управляват, за разлика от ВЕЦ, ПАВЕЦ и АЕЦ. ВЕИ могат да качат от 20 до 300 мегавата час и по този начин да застрашат сигурността на мрежата. ЦДУ ги изключва в случай, че произведат повече от необходимата енергия. Неотдавна беше приет закон, при който, грубо казано ЕРП префактурира директно към НЕК произведената от ВЕИ енергия. Произведената не означава, че е използвана, но означава, че е платена от всички нас. Затова и сметките за ток ще поскъпват.

Румъния и Турция строят АЕЦ и то до българските граници. Само около Париж има над 240 ядрени блока. Германия беше „замразила” АЕЦ, но изборите вече минаха…

Всеки ще ви обяснява, че ВЕИ е бъдещето, но вие едва ли имате парите и връзките, за да се включите в програми за изграждане на ВЕИ, но пък от друга страна ще сте задължен да им плащате оскъпените сметки за енергия, докато всички ви обясняват, че всъщност сметките ви намаляват.

България е малка държава и зависи от геополитическите изменения в сферите на влияние между САЩ и Русия.  Въпроси свързани с международни проекти като „Южен поток”, грубо казано, не зависят от нашия отговор, но въпроси относно проекти на територията на България би трябвало да зависят от българското правителство и българските граждани. В противен случай, значи нямаме правителство и нямаме държава!

Глас Народен смята, че е крайно време информираността, публичността и прозрачността да станат основен приоритет на българската политика, за да може всеки гражданин да участва активно в политическия живот на България.

Затова, Глас народен е подготвил писмо до МИЕТ с въпроси, на които ще очакваме отговори.

Advertisements