Покрай истерията с КТБ, другите новини свързани с икономиката на България остават някак в сянка. И то по теми, които са пряко свързани с икономическото „здраве“ на страната и по-конкретно – чужди инвестиции и външна търговия. Минават само като бюлетин.
По данни на НСИ и БНБ, преките чужди инвестиции в страната за периода януари-май 2014 г. са 302,6 млн. евро, което е с 33,8%, или със 154,3 млн. евро по-малко от същия период на миналата година.
Наред с намаляването на чуждите инвестиции се увеличава дефицита във външната търговия, а износа намалява чувствително – за периода януари–май 2014 г. той е 8389,7 млн. евро, като намалява с 482,.4 млн. евро (5.4%) в сравнение с този за същия период на 2013г. (8872,1 млн. евро).
Външно-търговския обмен и инвестиционния климат се формират от редица различни икономически фактори и спада или ръста на инвестиции, внос и износ е обширна и нееднозначна тема и подлежи на сериозни анализи и проучвания.
Дали нестабилната политическа обстановка, сътресенията в банковия сектор, бавната и тежка администрация или друга причина отблъскват инвеститори и партньори? Или просто „балона“ – работеща икономика се пука?
Базирайки се на данните на НСИ и конкретизирайки в графата „Износ, внос и търговско салдо на България с основни партньори от трети страни“ а не върху целия стокообмен, искаме да изясним някои неща.
Ако разгледаме таблицата можем да направим извод, че няма драстични промени в износа и вноса като паричен поток спрямо 2013, освен в графата „Минерални горива, масла и подобни продукти“

За периода януари-май 2014 български фирми и компании са внесли от трети страни „Минерални горива, масла и подобни продукти“ за около половин милиард по-малко от същия период на 2013г. В графата “износ” ситуацията е същата. Като на износа само на минерални горива за двигатели през първото тримесечие на 2014 г. – на годишна база спадът е 47.4%. (по данни на НСИ)
Възникват следните въпроси:
Кое обуславя този спад?
Как така страна като България реекспортира половината от вноса си на петролни продукти?
Възможно ли е български фирми и компании да правят фиктивен внос и износ покровителстван от Правителство, Министерства, Агенция митници, НОИ, НАП и тн. държавни служби и агенции, с цел надуване на балона „работеща икономика“?
При разглеждане на таблицата за внос и износ по страни, прави впечатление драстичния спад на износ към… Гибралтар. С малко над половин милиард спрямо същия период за предходната година. Тук е хубаво да поясним, че Гибралтар е задморска територия на Великобритания в най-южната част на Пиренейския полуостров с площ 6,8 km² и население около 30 000 човека. Гибралтар е … офшорна зона!

По данни на НСИ през 2011 стокообмена (само износ) за Гибралтар е 1,2 милиарда лева, за 2012 – 1,4 милиарда лева, за 2013 – 1,5 милиарда лева.
Искаме да попитаме Премиерите, Външните министри, Министрите на икономиката, шефовете на агенции и тн.
1.Какво са изнасяли български фирми и компании за над милиард годишно за Гибралтар (държава с население по малко от Горна Оряховица)?
2.Защо този износ е спрял?
3. Възможно ли е български фирми и компании да правят фиктивен износ към офшорни зони примерно на „Минерални горива, масла и подобни продукти“, покровителствани от Правителство, Министерства, Агенция митници, НОИ, НАП и тн. държавни служби, с цел надуване на балона „работеща икономика“, източване на държавни средства чрез неплащане на данъци и акцизи , както и за лични финансови облаги на хора от изброените ведомства?
На тези въпроси г-н Орешарски и свитата му вече отговори през април пред Европейската Комисия и МВФ. Може спокойно да отговори и на българските граждани.
Ако се вгледаме отново в таблицата виждаме че има и положителна новина спрямо ръста на експорт от България към трета страна, а именно към Сингапур! (повишение с около половин милиард само за първите 5 месеца). Сингапур е островна държава с бързо развиваща се икономика и също… офшорна зона!
Инвестициите спадат, министри се сменят, премиери се сменят, директори на агенции се сменят… схемите не!
Въртим тук едни хора, въртим едни пари…
Източник на данните:
http://www.nsi.bg/bg/content/7505/по-сектори-на-стандартната-външнотърговска-класификация
http://www.nsi.bg/bg/content/7503/по-основни-търговски-партньори
http://www.nsi.bg/bg/content/7510/по-основни-търговски-партньори

Advertisements